massatgeshiatsu.com

Manel Segarra
Terapeuta de shiatsu

Contacte:
Manel Segarra, 627 44 04 44

Barcelona

Com és una sessió de shiatsu?

Com és una sessió de shiatsu?

En fer una sessió de shiatsu apliquem uns estímuls a la pell, pressions, balancejos, estiraments combinats amb la digitopuntura, que provoquen una resposta del sistema nerviós vegetatiu i un ajustament en el metabolisme de sistemes i òrgans.

La teràpia del shiatsu reequilibra el sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic i fa que les respostes entre ambdós siguin les adequades. D’aquesta manera, aconseguim que la persona es trobi en un estat de relaxació i de no-tensió.